Contoh Drama Bahasa Sunda Untuk 6 orang tokoh : “nyadar karena di hukum”

Contoh Drama Bahasa Sunda Untuk 6 orang tokoh : “nyadar karena di hukum”
Contoh Drama Bahasa Sunda Untuk 6 orang tokoh : “nyadar karena di hukum”
Contoh Drama Bahasa Sunda - Mementaskan sebuah drama memang sesuatu yang memerlukan banyak persiapan, mulai dari kostum, pemain dan yang paling penting adalah naskah dramanya. Namun kebanyakan saat ini naskah drama hanya menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris Saja, namun kali ini untuk menjaga tradisi, kami akan memberikan Contoh Drama Bahasa Sunda Untuk 6 Orang Tokoh dengan judul "Nyadar Karena Dihukum". Naskah Drama ini buatan saya dan teman-teman pas kelas 10 SMA dulum jadi mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, ini hanya contoh silakan bisa anda jadikana referensi.

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
Tokoh :
1.      Dadan
2.      Didin
3.      Dudun
4.      Km
5.      Guru bp
6.      Pak udin

Dina hiji poe hirup 3 dudulran. Maranehna teh sakolah babarengan, jeung dei maranehna the sakelas. Anu naramina nyaeta Dadan, idin sareng Dudun. Maranehnateh murid pang badungna di kelas.
Dina hiji poe di jero kelas, maranehna keur di ajar di jero kelas. Tapi guruna teu asup.

(di jero kelas)
Dudun                dan, din bosen yeuh di kelas, mungpung euweuh guruna urang pada bolosweh yuk !
Dadan                jeeeehhh..... urang mah hayuh wae,  tanya weh tuh kasi didin !  daekkeun  teu ?
Didin                  dih, piraku urang saminggu rek bolos wae !
Dadan                hayu din, kagok lah sapoe dei, isukan pere iyeuh !
Dudun                tah heueuh, bener isukan pere iyeuh !
Didin                  hayulah hayu !

Tuluy maranehna sipa-siap rek mangkat bolos tapi di tegor ku km !
Km                     heh, maraneh rek mangkat kamarana ?
dadan                 naon maneh? Kumaha urang weh, urang rek kamana ke ! lain urusan maneh !
Dudun                awas siah lamun maneh bebeja ka guru, lamun bebeja maneh moal aman di kelas !
Dadan dudun    bener !

Tulu maranehna marangkat bari geus di caram ge ! tapi km boga pikiran rek di bejakeun tah barudak tteh ka guru bp.

Km                     ku urang bejakeun weh ah, dari pada beuki badeg wae barudak teh !

Km terus mangkat ka ruang bp, kabeneran di guru bp kkeur aya di ruanganna .

(di ruang bp)
Km                     assaamualaikum !
Guru bp              waalaikumsallam ! mangga asup
Km                     nuhun pak !
Guru bp              mannnga calik jang ! aya naon !
Km                     kieu pak, di kelas simkuring tek aya barudak anu baradung pisan, maranehna bbolos wae, cikeneh ge maranehna kaluar pak bolos. Da pedah teu aya guruna.
Guru bp              saha, di kelas mana !
Km                     ti kelas 9z pak nyaeta dadan, didin, sareng dudun pak !
Guru bp              het budak eta dei !
Km                     muhun pak !
Guru bp              nya entos nuhun laporanna, ke rek di urus weh ku bapak !
Km                     owh..nuhun atuh pak !
Guru bp              muhun jang !
Km                     assalamualaikum pak !
Guru bp              waalaikum salam....!!

Dijalan rek bolos, maranehna neangan tempat sakeur bolos.

(DIJALAN REK BOLOS)
Dudun                Dan, Din urang bolos kamana yeuh !
Dadan                kumaha lamun ka tempat bilyard!
Dudun                urang mah hayu ! kumaha din !
Didin                  hayulah!(bari kapaksa)
Dudun                dih nyantaiweh moal kanyahoan iyeuh didinyamah ! bawa santai weh poe ayeunamah !
Dadan                hayu urang mangkat, cbut bray !

 Tuluy maranehna teh marangkat ka tempat anu di tuju nyaeta tempat bilyar tea. Pas poe senenna te maranehna asup sakola dei, tuluy km merebeja ka maranehna yen maranehnateh di pannggil kku guru BP !

(di kelas)
Km                     dadan, didin, dudun. Maneh titah ka ruang bp !
Dudun                emang urang aya masalah naon jeung guru bp ?
km                      kadi tu weh lamun teu percaya mah !
Didin                  nu bener maneh !
Km                     bener, lamun teu kaditu ke maneh di kaluarkeun ti sakola !
Dadan                maneh bebejanya kamri uurang barolos !
Km                     emang lamun heueuh kunaon ?
Dudun                maneh geus wani kaarurang ?
Dadan                bray dari pada urang di kaluarkeuh, hayu weh uurang pada kaditu.
Didin                  bener dan, hayu weh urang pada kaditu !
Dudun                hayulah hayu !
Dadan                awas siahhhh...!!!!


Tuluy maranehnateh mangkat ka ruang BP. Bari maranehna ge sieuneun.
(diruang bp)
Dadan                assalamualaikum !
Guru bp              waalaiikuum salam, arasup maneh !
Didin                  aya naon yeuh pa abdi sadaya di ppiwarang kadieu !
Guru bp              maneh nu ngarana DADAN, DIDIN, jeung DUDUN lain ?
3an                     muhun pak !
Guru bp              maneh barolos wae nya?
3an                     heunteu pak !
Guru Bp             nu bener maneh ! aya laporanna yeuh !
Dadan                nya muhun pak, arurang emang sok bolos, tapi abdimah tara ngajakan pak!
Guru bp           :    ah...ayeunamah tong silih salah keun, tos loba bukti jeung laporana da !,  yeuh surat berekeun ka kolot maneh, pokona isukan maneh kudu datang jeung kolot maneh.
Dudun                nya entos atuh pak, abdi tiluan menta hampura weh pak ! janji moal kitu dei !
Guru bp              geu ulah loba omong, kaluar weh geura, tong poho isukan !
Dadan                nya pak, assalamu alikum pak ? (bari salim3an)


Enjingna,  pas maranehna di jero kelas, maranehna di pangggil ka ruangan guru bp, da kolotna datang !

(diruang bp)
Dadan                assalamualaikum !
Guru bp              waalaikumsalam, asup !
Guru bp              punten pak ! bapak wali ti saha !
 Pak Udin           owhh...kieu yeuh pak, maranehna teh duduluran abdi, kabenerean bapakna si dudun jeung si deden ramana tos almarhum ! jadi abdi ngawalian budak ttiluuan, ngmong-ngomong aya naon yeuh pak !

Guru bp              kieu pak, maranehna tiluan tara asup sakola, tos saminggu maranehna bolos wae !
Pak Udin            nu bener pak, da unggal poe mah mranehna teh sok mangkatt wae ti bumimah !
Guru bp              abdi ngagaduhan laporan ti budak osis sareng kmna yen manehnateh ceunah sok bolos di tempat bilyard !
Pak udin             nu bener maneh dan !
Dadan             :    eeee.....nya pak ! hampuraweh pak !
Pak udin             astagfirullan, maneh tos di bayaran mmal-mahal sakola didieu, tapi sikap maneh ayeuna kieu ! bapak teh teu hanyang manneh kos bapak, Cuma jadi kuli pabrik !
Dadan                NYA HAMPURA WEH NYA PAK !
Pak udin             Tah ayeunamah simkuring serah keun weh ka bapak ! bade di kumaha keun yeuh pak !
Guru bp              kieu yeuh pak, abdi sareng gguru atos nggarundingkeu yen iyeu budak tiluan teh rk di DO wae ti sakola iyeu !
3an                     pak, beri keringanan atuh pak!
Dadan                abdi janji bade ngarubah sikap abdi !
Guru bp              bener maneh jannji
Dadan                demi allah pak abdi bade nagrubah sikap !
Guru bp              nya entos atuh pak, ayeunamah kieu weh iyeu budak tiluan teu jadi di do tapi iyeu budak bade di skor weh saminngu teu meunag sakola heula !
Pak udin             nya nuhun atuh pak !
Guru bp              nuhun tos datang pak !
Pak udin             nya sami’’ pah, hampurakeun anak abdi pak, assalamualaikum !
Guru bp              waalaikum sallam :


Tuluy senggeus maranehna di skor maranehna asup dei ka kelas 9z rek nyokot tas da rek balik jeung bapkna si dadan.

(nyokot tas di kelas)
Km                     yih rek kamarana dei maneh !
Dadan                simkuring di skor m !
Km                     tah ceuk urangge jadi budak tong sok badeg geh, tong sok bolos wae !
Didin                  hamppuranya m !


Maranehna teh senggeus di skor saminngu asup dei ka sakola, tapi ayeunamah maranehna geus saladar. Tara barolos dei.

Demikian Contoh Drama Bahasa Sunda Untuk 6 orang tokoh, semoga bermanfaat !! Silakan baca juga Contoh Makalah Pelestarian Lingkungan Hidup.
Advertisement